Welcome to my Site

Minsang sinabi ng pantas… Hindi man natin alam ang bukas,
sabi sa biblia, may maligayang wakas sa taong may kapayapaan.

 

A Christian/ Filipino/ Friendly/ interested when talking about News & Religious talks

 

Please follow me on twitter: http://www.twitter.com/kaleser @kaleser
http://www.facebook.com/kaleser
http://www.youtube.com/kaleser
http://ireport.cnn.com/people/kaleser
kaleser7(Skype)
kaleser_22(Yahoo! Messenger)